LC Trade Poland Sp.z.o.o.

LC Trade

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady realizowania zamówień poprzez sklep internetowy.

LC Trade Poland Sp.z.o.o.

ul. Mazańcowice 57.

43-391 Mazańcowice

tel. +48 692 732 766

NIP: 5472148563

E-mail. info@laconditerra.com.pl

https://laconditerra.pl/

 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest tożsame z akceptacją przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu.

 • Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą produktów będących w jego ofercie oraz udzielaniem informacji o produktach.

 • Zamówienia w sklepie internetowym może składać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

 • Zamówienia w sklepie internetowym można realizować poprzez sklep internetowy oraz e-mail: www.laconditerra.pl

 • Zamówienia w sklepie internetowym można składać bez rejestracji lub rejestrując się. Rejestracja umożliwia utworzenie konta w sklepie internetowym, za pomocą którego można każdorazowo dokonywać zakupów i sprawdzać informacje o statusie realizacji zamówienia.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów w opisie, jak i zdjęciach produktów.

 

Realizacja zamówień

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

 2. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się za pośrednictwem Konta, po zalogowaniu przez Użytkownika lub też bezpośrednio – za pośrednictwem Koszyka i bez potrzeby dokonywania Rejestracji i posiadania Konta.

 3. Przy składaniu zamówienia należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy. Dane te są niezbędne do poinformowania Klienta o przyjęciu zamówienia i statusie jego realizacji.

 4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

 • wybór formy dostawy i płatności;

 1. Złożenie zamówienia na dany produkt nie daje gwarancji jego dostępności w magazynie. W przypadku braku danego produktu lub jego wystarczającej ilości Klient zostanie o tym poinformowany przez 48 godzin. W innym przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na realizację zamówienia na pozostałe dostępne produkty.

 2. Zamówienia złożone nieprawidłowo, wzbudzające wątpliwości osoby przyjmującej oraz składane przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu będzie rozpatrywany przez 96 godzin, a w przypadku braku możliwości zidentyfikowania kontaktu -zostanie anulowany.


Forma płatności
 

 1. Ceny produktów na stronie sklepu internetowego uwzględniają podatek VAT. Ceny brutto wyrażone w złotych polskich, nie uwzględniają kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów za wybraną formę płatności.

 2. Do każdej kwoty zamówienia doliczany jest koszt wysyłki, inny w zależności od rodzaju dostawy wybranego przez Klienta.

 3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia.

 4. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

 • Przelew tradyciyny

 • Przelewy 24

 • płatność za pobraniem – wpłaty należy dokonywać gotówką kurierowi, który dostarczył zamówiony towar -zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej. 

Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.?
   

Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:
   

 • Dostawa za pośrednictwem kuriera.


 

 1. Termin dostawy to 48 h od czasu realizacji zamówienia, chyba że, termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

 2. Dostawy realizowane są zgodnie z normami firmy kurierskiej DPD, i nie odbywają się w świąteczne i ustawowo wolne od pracy dni.

 3. Podczas odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem.

 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Zamawiający posiada prawo złożenia reklamacji.

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku niezgodności zakupionego Towaru z umową Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji.

 2. Informacje o zwrotach i reklamacjach przyjmowane są wyłącznie pisemnie na adres mailowy: info@laconditerra.com.pl

 3. Przyjmowane są wyłącznie zwroty towaru w nienaruszonym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu.

 

Reklamackje

 

 1. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia.

 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania, w obecności osoby doręczającej przesyłkę z firmy kurierskiej, protokołu reklamacyjnego bądź też na podstawie dokumentacji fotograficznej sporządzonej niezwłocznie po rozpakowaniu przesyłki i stwierdzeniu wad towaru.

 3. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

 4. Adres właściwy do zwrotu towaru podawany jest po uprzednim uzgodnieniu z Klientem warunków zwrotu.

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”.
   

Postanowienia Końcowe

 1. Wszystkie zdjęcia i treści umieszczone na sklepie https://laconditerra.pl/ są własnością Sprzedawcy. Kopiowanie ich bez zgody jest zabronione. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w prezentowanej ofercie w dowolnym momencie.

 2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, w szczególności gdy:

a) Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) Klient dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

c) Klient dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.